Waardering bij

Geschillen

Gefundeerde strategische beslissingen

Als mede-aandeelhouder kunt u van mening verschillen over de voorwaarden van de koop-, verkoop of overdrachtsprijs. Wat is een acceptabele prijs om het aandelenpakket te kopen of verkopen? Een waardering kan antwoord bieden tijdens een dergelijke discussie en de procedure bespoedigen.

Wilt u meer informatie over bedrijfswaarderingen, fusies of overnames? Of wilt u gewoon een keer sparren over uw strategische beslissing? Neem gerust contact op!

Fusies-overnames-2_Supreme

De hulp van Supreme

Op deze wijze kan Supreme u helpen bij vraagstukken in het kader van geschillen:

  • Uitvoering van een onafhankelijke waardering;
  • Second opinions;
  • Uitvoering van een waardering op verzoek van één van de partijen; en
  • Bijstaan als partij deskundige.
Neem contact op

De uitkomst

Supreme baseert haar conclusies en observaties op basis van een fundamentele analyse van de onderneming waaronder haar historische ontwikkelingen, concurrentievoordelen, markt en industrie. Daarnaast wordt er een benchmark uitgevoerd van de onderneming ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen.

De werkzaamheden worden verricht conform de richtlijnen van de International Valuation Standards en het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Op deze wijze bent u verzekerd van het juiste proces en een gedegen onderbouwing van de gehanteerde uitgangspunten en waardering.

Fusies-overnames-3_Supreme

Herkent u zich in één van deze cases?

Onafhankelijke waardering

Vanwege een geschil tussen aandeelhouders over de prijs van de over te nemen aandelen is er door de tijdelijk bestuurder gevraagd een onafhankelijke waardering op te stellen. Supreme heeft de onafhankelijke waardering opgesteld.

- ZAKELIJKE DIENSTVERLENING -

Waardering

Vanwege een geschil tussen aandeelhouders wilde één van de aandeelhouders een beter inzicht verkrijgen in de waarde van het over te nemen aandelenpakket. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- ZAKELIJKE DIENSTVERLENING -

Waardering

Door het voornemen om uit te treden als aandeelhouder heeft één van de aandeelhouders haar belang aangeboden. De andere aandeelhouder wilde een indicatie van de waarde van het aangeboden belang. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- VOEDSELINDUSTRIE -

Door betrokkenheid en focus de beste strategische beslissing.

Neem contact op
Footer-CTA_Supreme