Waardering bij

Fusies

en overnames

Gefundeerde strategische beslissingen

Tegen welke prijs wenst u een onderneming te kopen of te verkopen? Een strategische beslissing om een onderneming te kopen of verkopen vereist inzicht in de waarde van de onderneming. Daarnaast kan de waardering leidend zijn bij de prijsdiscussie en onderhandelingen. Met de kennis van de waardering wordt uw strategische beslissing gefundeerd.

Wilt u meer informatie over bedrijfswaarderingen, fusies of overnames? Of wilt u gewoon een keer sparren over uw strategische beslissing? Neem gerust contact op!

Fusies-overnames-2_Supreme

De hulp van Supreme

Op deze wijze kan Supreme u helpen tijdens een fusie- of overnametraject:

  • Inzichtelijk maken van de stand-alone waarde van een onderneming;
  • Inzichtelijk maken van de waarde-stuwers (concurrentievoordelen) en synergievoordelen bij een potentiële transactie;
  • Verantwoording aan stakeholders (aandeelhouders, raad van toezicht, bestuur, etc.);
  • Ondersteuning bij onderhandelingen over de bieding, intentieverklaring (LOI) en koop- verkoopovereenkomst (SPA);
  • Fairness opinion;
  • Procesmanagement tijdens een fusie- overnameproces
  • Verwerking van de overname voor de jaarrekening.
Neem contact op

De uitkomst

De waardering is gebaseerd op een fundamentele analyse van het bedrijf waaronder haar historische ontwikkelingen, concurrentievoordelen, markt en industrie. Bovendien wordt er een benchmark uitgevoerd van de onderneming ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen.

Op deze wijze blijft deze waarde in onderhandelingen staan. Bovendien verzekert u zich van een betrouwbare partner naast u tijdens onderhandelingen.

Fusies-overnames-3_Supreme

Herkent u zich in één van deze cases?

Waardering

In het kader van een voorgenomen overname heeft de verkoper behoefte aan een verificatie op de ontvangen bieding. Supreme heeft hiertoe een waardering opgesteld.

- LANDBOUW -

Beoordeling transactie

In het kader van een voorgenomen uitruil van aandelen heeft Supreme een analyse verricht op de voorgestelde transactie, de multiples en het mechanisme.

- VOEDSELINDUSTRIE -

Waardering

Aandeelhouders zijn voornemens de onderneming te willen verkopen en wensen inzicht te verkrijgen in de prijs die zij voor de aandelen zullen ontvangen. Supreme heeft hiervoor een waardering opgesteld.

- TRANSPORT EN LOGISTIEK -

Door betrokkenheid en focus de beste strategische beslissing.

Neem contact op
Footer-CTA_Supreme