Waardering voor

FISCALE

DOELEINDEN

Gefundeerde strategische beslissingen

Tegen welke waarde dient u aandelen (of activa) te herstructureren? Bij een strategische beslissing zoals aandelenoverdracht binnen de familie, een medewerkersparticipatie of (internationale) herstructurering van activa of aandelen is het noodzakelijk om de waarde te bepalen. Naast de financiële implicaties kan de belastingdienst vragen om inzage te geven over de waarde. Met een waardering kunt u de financiële en fiscale impact bepalen.

Wilt u meer informatie over bedrijfswaarderingen, fusies of overnames? Of wilt u gewoon een keer sparren over uw strategische beslissing? Neem gerust contact op!

Fusies-overnames-2_Supreme

De hulp van Supreme

Op deze wijze kan Supreme u helpen bij fiscale aangelegenheden:

  • Internationale herstructureringen;
  • Overdracht binnen familie verband;
  • Herstructurering van activa zoals intellectueel eigendom (merken. auteursrechten, etc.);
  • Ondersteunen bij toetreding van medewerkers (werknemersparticipaties);
  • Fiscale purchase price allocation; en
  • Herstructurering van activa binnen concernverband.
Neem contact op

De uitkomst

De waardering is gebaseerd op een fundamentele analyse van het bedrijf waaronder haar historische ontwikkelingen, concurrentievoordelen, markt en industrie. Bovendien wordt er een benchmark uitgevoerd van de onderneming ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen.

Op deze wijze kunt u een waardering overleggen die stand houdt tijdens een discussie met de belastingdienst of afstemming binnen de familie. Bovendien wordt inzicht verkregen in de financiële en fiscale implicaties van de voorgenomen herstructurering en verzekert u zich van een betrouwbare partner ten tijde van afstemmingstrajecten.

Fusies-overnames-3_Supreme

Herkent u zich in één van deze cases?

Waardering

In het kader van een overdracht van een aandelenbelang binnen de familie is een waardering noodzakelijk voor afstemming van de prijs binnen de familie en voor de belastingdienst. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- RETAIL -

Waardering intellectueel eigendom

In het kader van een verhanging van intellectueel eigendom is het opstellen van een waardering noodzakelijk voor afstemming met de belastingdienst. Supreme heeft het intellectueel eigendom gewaardeerd.

- VOEDSELINDUSTRIE -

Waardering werknemersparticipatie

Vanwege de voorgenomen werknemersparticipatie is een waardering noodzakelijk voor fiscale doeleinden. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- RETAIL -

Door betrokkenheid en focus de beste strategische beslissing.

Neem contact op
Footer-CTA_Supreme