Waarderingen in het kader van

Financiële

verslaggeving

Direct naar PPA

Gefundeerde strategische beslissingen

Een overname of investering verwerken in de jaarrekening? Of deze toetsen voor een bijzondere waardevermindering (impairment)? Beide zaken kunnen behoorlijke impact hebben op de jaarrekening en gebruiker hiervan. De waarderingswerkzaamheden zorgen voor een juiste verwerking in de jaarrekening zodoende de gebruikers hierover correct te informeren.

Wilt u meer informatie over bedrijfswaarderingen, fusies of overnames? Of wilt u gewoon een keer sparren over uw strategische beslissing? Neem gerust contact op!

Fusies-overnames-2_Supreme

De hulp van Supreme

Op deze wijze kan Supreme u helpen bij financiële verslaggeving:

  • Purchase price allocation (RJ 216 of IFRS 3);
  • Impairment berekeningen (IAS 36, RJ 120 en RJ 121);
  • Fair value van investeringen (IFRS 13 en IPEV); en
  • Incremental borrowing rate (IFRS 16).
Neem contact op

De uitkomst

Naast de richtlijnen vanuit de International Valuation Standards en het Nederlands Instituut voor Register Valuators dienen de werkzaamheden in overeenstemming te zijn met de International Financial Reporting Standards (IFRS), Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) of International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV). Op deze wijze zullen de uitkomsten in overeenstemming zijn met de geldende richtlijnen en bent u verzekerd van de juiste informatieverstrekking aan de gebruikers van de jaarrekening.

Fusies-overnames-3_Supreme

Herkent u zich in één van deze cases?

Purchase price allocation

Na de overname van de onderneming diende deze verwerkt te worden in de jaarrekening. Supreme heeft de Purchase Price Allocation opgesteld.

- FARMACEUTISCHE INDUSTRIE -

Impairment berekening

Als gevolg van de Corona-crisis was er sprake van een impairment trigger. Om deze reden is een impairmentberekening noodzakelijk en heeft Supreme deze opgesteld.

- ZAKELIJKE DIENSTVERLENING -

Fair value waardering

In het kader van de controle van de jaarrekening is ondersteund bij de bepaling van de fair value van de deelnemingen in overeenstemming met IPEV.

- PRIVATE EQUITY -

Door betrokkenheid en focus de beste strategische beslissing.

Neem contact op
Footer-CTA_Supreme