Experienced specialist in

purchase price

allocation (PPA)

Neem contact op

Een recente overname of investering in de jaarrekening verwerken? Dan dient u de kooprijs van overgenomen onderneming te alloceren aan de overgenomen activa en passiva. Deze activa en passiva kunnen bestaan uit posten die reeds op de balans zijn verantwoord. De overname kan echter ook leiden tot het ontstaan van nieuwe balansposten zoals merken, klantrelaties, vergunningen of auteursrechten. De uitkomsten van de PPA resulteren in de verdeling van de koopsom, zoals hieronder op schematische wijze is weergegeven.

PPA
PPA_Supreme

Onderdelen purchase price allocation

Een purchase price allocation bevat de volgende stappen:

  1. Vaststellen overnemende partij;
  2. Identificatie business combinatie;
  3. Bepalen van de overnamedatum;
  4. Bepaling kasstroomgenerende eenheden (CGU’s);
  5. Uitvoeren business enterprise value test;
  6. Identificatie activa en passiva;
  7. Waarderen van activa en passiva;
  8. Berekening latente belastingen;
  9. Bepaling van de goodwill; en
  10. Uitvoeren toets.
Neem contact op

ACTIVITEITEN 2021

Identificatie van activa en passiva

Vanuit de richtlijnen van de International Financial Reporting Standards (IFRS) of de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) worden de overgenomen activa en passiva geïdentificeerd. Dit kan leiden tot de vorming van nieuwe balansposten zoals hiernaast weergegeven.

Neem contact op
PPA Picture 1
PPA Picture 2
PPA Picture 3
PPA Picture 4
PPA Picture 5

Waardering van activa en passiva

Voor de waardering van de activa en passiva worden de methodologieën gehanteerd vanuit de International Valuation Standards. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een inkomsten-, markt- of kostenbenadering. Afhankelijk van het soort actief wordt een benadering gekozen.

De uitkomst

Essentieel bij het uitvoeren van een PPA is kennis van de erkende waarderingsmethodes alsmede de richtlijnen voor de verslaggeving (RJ en IFRS). Daarnaast is het belangrijk om de contouren af te stemmen met uw controlerend accountant over de identificatie van activa en passiva, aantal CGU’s en waarderingsmethodes. Dit voorkomt in veel gevallen discussies achteraf.

ACTIVITEITEN 2021 - 2023

2,6+

Miljard
ondernemingswaarde

15

Succesvolle
deals closed

92+

Opdrachtgevers
geholpen

85+

Uitgevoerde
waarderingen

Herkent u zich in één van deze cases?

Purchase price allocation

Na de overname van de onderneming diende deze verwerkt te worden in de jaarrekening. Supreme heeft de Purchase Price Allocation opgesteld.

- FARMACEUTISCHE INDUSTRIE -

Purchase price allocation

Na een overname diende deze verwerkt te worden in de jaarrekening. Supreme heeft de Purchase Price Allocation opgesteld.

- ZAKELIJKE DIENSTVERLENING -

Purchase price allocation

Een onderneming actief in voertuig volgsystemen heeft meerdere internationale overnames gedaan. Om de overnames in de jaarrekening te verwerken heeft Supreme de purchase price allocations opgesteld.

- ZAKELIJKE DIENSTVERLENING -

Door betrokkenheid en focus de beste strategische beslissing.

Neem contact op
Footer-CTA_Supreme