Cases

Eén van onze kernwaarden is vertrouwen. Om deze reden publiceren wij geen namen van onze relaties. Bovendien betreft deze opsomming een samenvatting van de uitgevoerde opdrachten. Voor een volledig overzicht van onze cases en portfolio kunt u contact opnemen.

Overname

In het kader van een voorgenomen verkoop van de aandelen heeft Supreme de gehele overname begeleid namens de verkopers.

- BLOEMENEXPORT -

Waardering

In het kader van een voorgenomen overname heeft de verkoper behoefte aan een verificatie op de ontvangen bieding. Supreme heeft hiertoe een waardering opgesteld.

- AGRI -

Waardering

In het kader van een overdracht van een aandelenbelang binnen de familie is een waardering noodzakelijk voor afstemming van de prijs binnen de familie en voor de belastingdienst. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- RETAIL -

Onafhankelijke waardering

Vanwege een geschil tussen aandeelhouders over de prijs van de over te nemen aandelen is er door de tijdelijk bestuurder gevraagd een onafhankelijke waardering op te stellen. Supreme heeft de onafhankelijke waardering opgesteld.

- ZAKELIJKE DIENSTVERLENING -

Purchase price allocation

Na de overname van de onderneming diende deze verwerkt te worden in de jaarrekening. Supreme heeft de Purchase Price Allocation opgesteld.

- FARMACEUTISCHE INDUSTRIE -

Overname

Voor een overname van een cloudbedrijf heeft Supreme de transactiedocumentatie beoordeeld alsmede de implicatie van het due diligence onderzoek.

- IT -

Beoordeling transactie

In het kader van een voorgenomen uitruil van aandelen heeft Supreme een analyse verricht op de voorgestelde transactie, de multiples en het mechanisme.

- VOEDSELINDUSTRIE -

Waardering intellectueel eigendom

In het kader van een verhanging van intellectueel eigendom is het opstellen van een waardering noodzakelijk voor afstemming met de belastingdienst. Supreme heeft het intellectueel eigendom gewaardeerd.

- VOEDSELINDUSTRIE -

Waardering werknemersparticipatie

Vanwege de voorgenomen werknemersparticipatie is een waardering noodzakelijk voor fiscale doeleinden. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- RETAIL -

Waardering

Door het voornemen om uit te treden als aandeelhouder heeft één van de aandeelhouders haar belang aangeboden. De andere aandeelhouder wilde een indicatie van de waarde van het aangeboden belang. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- VOEDSELINDUSTRIE -

Fair value waardering

In het kader van de controle van de jaarrekening is ondersteund bij de bepaling van de fair value van de deelnemingen in overeenstemming met IPEV.

- PRIVATE EQUITY -

Overname

Voor de overname van een transportbedrijf heeft Supreme de overname begeleid voor de kopers alsmede een waardering uitgevoerd.

- TRANSPORT EN LOGISTIEK -

Waardering voor financiering

Voor een start-up onderneming is een waardering uitgevoerd in het kader van een financieringsronde. Supreme heeft de waardering uitgevoerd.

- IT -

Waardering

In het kader van een voorgenomen emigratie is een waardering uitgevoerd voor afstemming met de belastingdienst. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- PRIVATE EQUITY -

Second opinion

Als gevolg van de aanbieding van een aandelenbelang heeft een mede-aandeelhouder heeft behoefte aan een toets op de prijs. Supreme heeft een second opinion uitgevoerd.

- AGRI -

Waardering

Als gevolg van een geschil tussen aandeelhouders wilde één van de aandeelhouders een beter inzicht verkrijgen in de waarde van het over te nemen aandelenpakket. Supreme heeft de waardering opgesteld.

- ZAKELIJKE DIENSTVERLENING -

Door betrokkenheid en focus de beste strategische beslissing.

Neem contact op
Footer-CTA_Supreme